St. Bartholomew, Elmhurst


 


Communion Photos – September 19, 2020

http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0108.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0109.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0110.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0111.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0112.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0113.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0114.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0115.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0116.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0117.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0118.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0119.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0120.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0121.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0122.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0123.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0124.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0125.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0126.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0127.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0128.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0129.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0130.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0131.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0132.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0136.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0137.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0138.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0139.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0140.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0141.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0142.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0143.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0144.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0145.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0146.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0147.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0148.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0149.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0150.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0151.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0152.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0153.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0154.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0155.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0156.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0157.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0158.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0159.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0160.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0161.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0162.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0163.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0164.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0165.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0167.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0168.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0169.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0170.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0171.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0172.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0173.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0174.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0175.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0176.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0177.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0178.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0179.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0180.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0181.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0182.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0183.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0184.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0185.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0186.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0187.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0188.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0189.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0190.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0191.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0192.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0193.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0194.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0195.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0196.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0197.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0198.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0199.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0200.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0201.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0202.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0203.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0204.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0205.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0206.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0207.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0208.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0209.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0210.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0211.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0212.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0213.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0214.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0215.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0216.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0217.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0218.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0219.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0220.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0221.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0222.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0223.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0224.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0225.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0226.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0227.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0228.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0229.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0230.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0231.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0232.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0233.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0234.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0235.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0236.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0237.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0238.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0239.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0240.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0241.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0242.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0245.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0246.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0247.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0248.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0249.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0250.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0251.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0252.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0253.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0254.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0255.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0256.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0257.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0258.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0259.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0260.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0261.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0262.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0265.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0266.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0267.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0268.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0269.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0270.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0271.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0272.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0273.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0274.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0275.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0276.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0277.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0278.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0279.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0280.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0281.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0282.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0283.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0284.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0285.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0286.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0287.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0288.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0289.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0290.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0291.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0292.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0293.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0294.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0295.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0296.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0297.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0298.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0299.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0300.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0301.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0302.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0303.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0304.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0305.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0306.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0307.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0308.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0309.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0310.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0311.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0312.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0313.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0314.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0315.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0316.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0319.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0320.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0321.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0322.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0323.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0324.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0325.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0326.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0327.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0328.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0329.jpg
http://stbartselmhurst.org/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/IMG_0330.jpg

Click for Confirmation Photos - August 29, 2020

Click for Confirmation photos - August 22, 2020